Mevcut işleri daha iyi yapabilmek, değişen koşullara uyum sağlayabilmek ve kurumun gelecekteki yöneticilerini yetiştirebilmek amacıyla, hedefler ile kurumsal değer ve prensiplerimizin temelini oluşturduğu eğitim ve gelişim programları doğrultusunda çalışanlarımızın yetkinlikleri geliştirilmektedir.

Kurumumuzda Performans Yönetim Sistemi baz alınarak yıllık eğitim ihtiyaç analizi yapılmaktadır. Bu analiz doğrultusunda senelik eğitim takvimleri hazırlanıp planlanan eğitimler yıl içinde ilgili hedef gruba verilmektedir.

Eğitimlerimiz "Kurum içi, Kurum dışı ve Kurumsal Oryantasyon" olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

• Kurum içi eğitimler kendi içerisinde "zorunlu ve seçimli eğitimler" olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Zorunlu eğitimler, ilgili hizmet çalışanlarının alması gereken mesleki eğitimler ve oryantasyon eğitimlerini kapsamaktadır. Seçimli eğitimler ise, yöneticiler tarafından çalışanlarının gelişimi için önerdikleri eğitimlerden oluşturmaktadır.

• Kuruma yeni başlayan çalışanlarımız, kurumsal oryantasyon çerçevesinde kurum tanıtımı, kişisel gelişim eğitimleri ve zorunlu eğitimlerin dahil olduğu toplam on iki başlıkta dört günlük bir programın ardından işbaşı yapmaktadırlar.

Eğitim ve gelişim faaliyetlerimizin yanı sıra kuaförlük hizmetinde mükemmelliğin sürekliliğini sağlamak amacıyla, tüm çalışanların katılımları ile gerçekleşen proje ve kampanya gibi etkinlikler de kurumumuz bünyesinde belirli aralıklarla düzenlenmektedir.

UĞURKAN, çalışanların gelişimi için her geçen gün yeni yöntemler ve eğitim programlarını uygulamaya almaktadır.